Aanmelden

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden d.m.v een inschrijfformulier, dit is hier te downloaden.

Leden, die de leeftijd van 15 jaar nog niet hebben bereikt, worden bij de besluitvorming in de vereniging vertegenwoordigt door hun wettelijk vertegenwoordiger.

Indien men besluit deel te nemen aan officiële wedstrijden is het mogelijk om zelf via "mijn KNHS" in te loggen en een startpas aan te vragen. Hiervoor moet wel eerst het lidmaatschap bij de KNHS aangevraagd zijn.

Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk of per mail naar het secretariaat. ( )
De opzegging dient voor 15 november gedaan te worden, zodat deze nog op tijd bij de KNHS verwerkt kan worden.